Uputstva

Provjera mjesečne potrošnje

 • u vašem web browseru otvorite ” www.ktsara.net”
 • kliknite na ” Korisnički panel “
 • novom prozoru upišite vaše korisničko ime i lozinku, te kliknite ” Prijava “
 • kliknite na ” Promet “,  pronađite tabelu ” Statistika za tekući mjesec “
 • u produžetku polja ” Download ” možete vidjeti svoju trenutnu potrošnju u MB

Mjesečne statistike su prikazane samo za korisnike koji se spajaju preko PPPoE protokola.

Izmjena korisničke lozinke

 • unutar istog prozora odite na “Podešavanje”
 • u prvo polje upišite vašu trenutnu lozinku
 • u slijedeća dva polja novu lozinku i kliknite ” Potvrdi “

Kako podesiti Outlook Express?
Outlook Express možete postaviti na slijedeći način.

 • pokrenite program
 • u meniju ” Tools ” (Alati) odaberite opciju ” Acounts ” (Računi)
 • kliknite na tab ” Mail ” (Pošta), pa na dugme ” Add ” (dodaj) > ” Mail ” (Pošta)
 • u konfiguracijskom čarobnjaku upišite slijedeće podatke: ime i prezime, mail adresa, 
 • kao incoming mail server (ulazni server): mail.ktsara.net
 • kao outgoing mail server (izlazni server): smtp.ktsara.net 
 • account name (naziv računa) upišite email adresu ili neki drugi naziv koji će Vas asocirati na email nalog
 • password (lozinka): vaša mail lozinka
 • završite konfiguraciju i provjerite ispravnost tako što će te kliknuti na ” Send/Recv ” (Šalji/Primaj)

Ukoliko ste sve korake ispravno ispratili, trebali bi primite pozdravni mail od KT SARA.net-a