Internet

world-photo-files-viii-1159794

Kablovski internet je sredinom 90-tih godina donio revoluciju u pristupu korisnika prema internetu. Dotadašnje tehnologije su nudile vrlo skromne brzine prenosa podataka uz visoke cijene pristupa.

Stalnim ulaganjem u razvoj i napredak izgradili smo modernu i pouzdanu mrežu zasnovanu na kombinaciji optičke i koaksijalne infrastrukture te Vam omogućavamo brz i stalan pristup internetu, bez troškova za telefonski račun i bez potrebe za posjedovanjem telefonskog priključka.

Lakoća instalacije i korištenja uz uštedu Vašeg vremena

Za više informacija oko cijena i pristupnih brzina, pogledajte stranicu: Internet paketi