Kako do priključka

Kućni korisnici
Kablovski Internet pristup je namijenjen korisnicima koji u svojim stanovima ili kućama imaju uvedenu infrastrukturu kablovske televizije. Preko iste infrastrukture, putem koje primate televizijski signal, možete imati i Internet vezu. Osnovna karakteristika kablovskog Interneta jeste stalna i brza Internet veza. Nema dodatnih telefonskih troškova jer nije potrebna telefonska linija.

Da biste postali korisnik kablovskog Interneta potrebno je da uradite sljedeće:

  1. Prvi korak jeste da se informišete o dostupnosti kablovskog Internet pristupa na Vašoj lokaciji. Dostupnost usluge možete sami provjeriti kontaktiranjem davaoca usluga
  2. Nakon što se ustanovi dostupnost usluge na Vašoj adresi, potrebno je da odaberete jedan od raspoloživih paketa koji najviše odgovara vašim potrebama. Ponuđeni paketi se razlikuju po pristupnim brzinama, količini saobraćaja uključenog u pretplatu, te po načinu obračuna
  3. Po utvrđivanju tehničkih mogućnosti i odabira paketa, potpisujete ugovor sa KT SARA i vršite uplatu priključne takse.Nakon toga, na Vašu lokaciju će u najkraćem roku biti instalirana potrebna oprema i uspostavljena veza.

Priključna taksa za kablovski Internet iznosi 10 KM
Za kablovski Internet je nepohodan modem, kojeg možete kupiti ili uzeti u najam. Cijena modema (sa PDV-om) iznosi 90 KM.
Najam opreme ze kablovski Internet: 5 KM.
Ukoliko korisnik potpiše ugovor na 18 mjeseci modem dobija besplatno.

Poslovni korisnici
Svjesni smo činjenice da svaka savremena kompanija zaslužuje kvalitetnu Internet vezu. U doba informacionih tehnologija u kojem je vrijeme nenadoknadiv resurs, od iznimne važnosti je da imate 24-satnu vezu sa Internetom i Vašim poslovnim partnerima. Nijedna firma više sebi ne može priuštiti da ostane po strani, dok konkurencija napreduje u svakom pogledu