Kablovska TV

luggage-930804_640

Kablovska televizija se pojavljuje u sadašnjem vidu početkom 1950-tih u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa vremenom lagano se širi tako da se sada može naći u svim većim gradovima svijeta. Principijelna tehnologija kablovske televizije bazira se na redistribuiranju većeg broja tv signala od prijemne stanice do korisnika putem optičkih vlakana ili koaksialnog kabla. Signal kablovske televizije najčešće se prenosi od prijemne stanice do distrubutivnih centara putem optičkih vlakana a od distributivnih centara do krajnjih korisnika se koristi koaksialni kabal. Televizijski signali se prenose analognim ili digitalnim putem. Analogni prenos signala omogućava direktno povezivanje na tv prijemnike dok digitalni prenos zahtjeva dodatnu opremu kao što je “set-top box”.

Mreže kablovske televizije kao osnovnu uslugu nude standardni paket kanala u kojem se u prosjeku emituje od 20 do 30 kanala. Kanali koji se emituju u osnovnom paketu tipično su kanali koji su namjenjeni da zadovolje sve članove porodice. Osnovni paket je kombinacija informativno-zabavnih, muzičkih, sportskih, filmskih i dokumentarnih Tv kanala.