Novi korisnici

Novim korisnicima KT SARA kablovskog sistema mogu postati sva pravna i fizička lica koja (lokacija objekta) se nalaze unutar zone pokrivenosti kablovske televizije.

Trajno pravo priključenja na KATV sistem iznosi:

  • za stanove – 50 KM jednokratno ili 70 KM u 3 rate
  • za kuće i pravna lica – 100 KM jednokratno ili 120 KM u 3 rate..

“Trajno pravo priključenja” podrazumjeva dolazak stabilnog signala KATV do objekta ili stana potpisnika ugovora. Instalacije unutar objekta nisu dio ugovora i njihovo postavljanje od strane naših montera je opcionalno, tj. materijal utrošen u objektu potpisnika ugovora se zasebno naplaćuje.

Mjesečna taksa za održavanje KATV sistema iznosi 12 KM.