Opšta pitanja

Kako mogu saznati da li se usluga KTV i internet usluga može spojiti kod mene?
Pratite informacije na info kanalu/web stranici ili nazovite našu korisničku podršku na broj telefona: 065/40-49-49 .

Da li ja moram nešto učiniti na svojoj postojećoj instalaciji kablovske TV?
Ne, naši tehničari učiniti će neophodne izmjene na kablovskoj infrastrukturi, uključujući provjeru vaše postojeće instalacije (ako postoji). Nakon toga vrši se spajanje samog kablovskog modema i provjera kvalitete veze.

Kakav računar moram imati da bih mogao koristiti uslugu kablovskog Interneta?
Morate imati računar opremeljen Windows XP ili novijim operativnim sistemom da biste se spojili putem USB ili ethernet porta. Za Macintosh računare morate imati MacOS 7.5 ili noviji, Open Transport software te ethernet priključak.

Hoće li mi prijem TV kanala biti lošiji?
Ne, spajanje kablovskog modema ne utiče na kvalitet TV signala